Gellideg

YR HYN RYDYM YN EI WNEUD

Rydym yn darparu gwasanaethau cyfannol yn y gymuned, yn uniongyrchol ac mewn partneriaeth ag eraill. Rydym yn ceisio creu newid cadarnhaol a pharhaol i bobl Merthyr Tudful. Rydym yn canolbwyntio ar y rhai sydd mewn iechyd gwael neu dan anfantais economaidd neu gymdeithasol. Rydym yn ysbrydoli ac yn creu cyfleoedd sy’n cyflawni lles corfforol a meddyliol