Gellideg

Rydym yn sefydliad llawr gwlad sy’n gwneud newidiadau cadarnhaol a pharhaol ym mywydau pobl ym Merthyr Tudful.

YR HYN RYDYM YN EI WNEUD

Rydym yn darparu gwasanaethau cyfannol yn y gymuned, yn uniongyrchol ac mewn partneriaeth ag eraill. Rydym yn ceisio creu newid cadarnhaol a pharhaol i bobl Merthyr Tudful. Rydym yn canolbwyntio ar y rhai sydd mewn iechyd gwael neu dan anfantais economaidd neu gymdeithasol. Rydym yn ysbrydoli ac yn creu cyfleoedd sy’n cyflawni lles corfforol a meddyliol.

Mwy o wybodaeth

Y Newyddion Diweddaraf

Ein Cyllidwyr